Та утсаа эргүүлж мэдээллээ хар нуу
 • 1000
 • 1081
 • 25
 • 1
 • 0.06
 • true
 • true
 • true
 • false
 • false
 • true
 • false
 • 1
 • double